#NOSHANK

#NOSHANK

#NOSHANK

Jongeren en (steek)wapens

Het nieuws zat er de afgelopen maanden vol mee en het zal je vast niet zijn ontgaan; steeds meer jongeren in het hele land bewapenen zich. Vaak gaat het om steekincidenten waarbij jongeren elkaar verwonden en zelfs de eerste dodelijke slachtoffers zijn al gevallen. Het extreme geweld onder jongeren neemt in een hoog tempo toe, maar waarom?

Drill-rap of drill-videos worden gezien als een oorzaak van de geweldstoename. Drill is een manier van rappen waarbij veel gewelddadige teksten worden gebruikt op een vaak agressieve toon. Inhoudelijk gaat het over drugs(handel), overvallen, moord en vele andere criminele daden die plaatsvinden in het ‘harde leven’ op straat. De videoclips die daarbij worden gemaakt bevatten vaak wapens en komen dreigend over. Verschillende rapgroepen proberen elkaar daarmee uit te dagen en zo ontstaan er soms conflicten.

BEWAPENEN EN #NOSHANK

Door die conflicten gaan steeds meer jongeren een (steek-)wapen dragen om zichzelf te beschermen. Hierdoor kan er tijdens een ruzie al snel worden gegrepen naar een mes en is de kans dat het uit de hand loopt erg aanwezig. Ook jongeren die niks met de rap en rivaliteit te maken hebben gaan zichzelf bewapenen omdat ze dat zien op filmpjes of omdat ze zich niet veilig voelen op straat.

#NoShank betekent letterlijk ‘geen messen’. Door het hele land wordt er aandacht gevraagd om het gebruik en het dragen van messen te minderen. Messen zijn tegenwoordig niet meer voor jongeren te koop bij de Hema, Action of Ikea. En het kabinet is bezig met een wet waarin staat dat het verkopen van een mes aan jongeren jonger dan 18 jaar strafbaar is.

Feiten en cijfers

Het geweld onder jongeren neemt toe. De cijfers laten het duidelijk zien. Wist je bijvoorbeeld dat het aantal jongeren dat slachtoffer is van een steekincident is verdubbeld. Van 100 slachtoffers naar 200?

Het aantal minderjarige verdachten van messengeweld is de laatste drie jaar meer dan verdubbeld is. In 2017 waren het 160 jongeren, in 2019 waren het 380 jongeren.

Het aantal steekwapens dat in beslag genomen is bij jongeren is zelfs bijna 3x zo veel geworden. In 2017 werden er 454 messen in beslag genomen, in 2019 waren dat er 1286.

Vooral bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar is een sterke stijging te zien van het aantal in beslag genomen messen.

 

Mag ik een (steek)wapen hebben?

Nee, het hebben van een (slag- of steek)wapen is verboden. Het wordt door de politie gezien als een misdrijf. Dat betekent dat je een aantekening krijgt op je strafblad.

Waar kan ik mijn (steek)wapen inleveren?

Heb jij een (steek)wapen en wil je er vanaf? De politie organiseert regelmatig inleveracties. Je kunt dan bij de politie, maar vaak ook op school en in de horeca je wapen inleveren zonder dat je vervolgd wordt voor het bezit van een wapen.

Welke wapens zijn verboden?

  • stroomstootwapens
  • vuurwapens
  • stiletto’s
  • vlindermessen
  • boksbeugels
  • pijlen en pijlpunten
  • messen met meerdere snijkanten
  • luchtdrukwapens
  • zelfverdedigingswapens, zoals pepperspray of traangas

Met de campagne #noshank informeren we je over de toename van geweld onder jongeren. We maken je bewust van de gevolgen die het dragen van een (steek)wapen heeft. Wil je erover praten of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op! Doe dat op een manier die jij prettig vindt: dm, app, mail, bel of spreek ons aan op straat.

Meer informatie? Zoek contact op met iemand bij jou uit de buurt!

Meer informatie? Zoek contact op met iemand bij jou uit de buurt!